LATEST NEWS

- 協助成立大學研究所

- 公益台視頻直播

- 本會探望香港商報

- 本會最新近況

- 國家專業認證的重要性

- 中國商業 經理協會

- 本會資訊 Newsletter

- 全國商業經理人才庫

- 雜誌報導

------------------------------------

 

------------------------------------100 Keywords - Free Search Engine Submission

 

 

03/04/2014 本會四位顧問榮獲「全球傑出華人獎」。包括圖中的張廣勇博士及黃永成博士,另外顧問劉鐵漢博士喜與星云大師合照留念。

本會四位顧問與星雲大師合照

星云法師在高峰會分享,台上協會人士洗耳恭聽,包括協會主席、中國文獻出版社執行社長、本會秘書長、中國第一女副首相吳桂賢女士、新加坡開國元勳李烱才部長等。

得獎者和協會理事合照,包括本會的另外兩位顧問趙淑儀 博士

(得獎人)及徐美琪博士。

協會與合作單位 ,包括:公益電視台主席劉敏儀博士及

本會秘書長黎拿嘉教授合照