LATEST NEWS

- 成立大學研究所

- 本會最新近況

- 體驗式經營模擬訓練

- 中國商業 經理協會

- 全國商業經理人才庫

------------------------------------

 

------------------------------------

 

 

引入外資成立大學研究所,如華南理工大學

 

聖杰文大學學術支授中心

 

 

研究中心職員在卜高通美環保科技展覽

 

 

研究中心職員會議

 

 

卜高通美環保科技代表訪問研究中心