LATEST NEWS

- 本会最新近况

- 体验式经营模拟训练

- 中国商业经理协会

- 全国商业经理人才库

------------------------------------

------------------------------------

 

 

IAU 2008 毕业典礼相集

 

 

IAU Postgraduate Award

 

 

 

IAU Graduation BA Degree

 

 

 

IAU Graduation Group Photo